ست اداری

ست اداری:

ست اداره ای
ست-اداری
تعریف:
به مجموعه ای از اوراق یا کاغذ هایی که در امور اداری و پرسنلی یک کمپانی یا سازمان جهت فعالیت های رسمی یا غیر رسمی استفاده می گردد ،
اوراق اداری می گویند و به دلیل شبیه به هم بودن این اوراق به آن ها ست اداری می گویند .

که شامل:
سربرگ یا letter head ( جهت مکاتبه و نگارش نامه های اداری و رسمی )
کارت ویزیت ( جهت معرفی شغل و ارائه ی راه های تماس )
پاکت نامه ها ( جهت ارسال مکاتبات یا رد و بدل قرار دادها و … )
یادداشت ها (جهت یادداشت های غیر رسمی )

ofogh

 

ofogh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.